Veelgestelde vragen

Wij hebben voor u de veel gestelde vragen hieronder uitgewerkt. Staat uw vraag er niet tussen? Mailt u deze dan naar kei@stichtingschool.nl, of stel uw vraag via de contactpagina

Wat is openbaar onderwijs?
Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.
Wat is een school voor speciaal basisonderwijs?

Het speciaal basisonderwijs (SBO) is bedoeld voor leerlingen die het niet redden op de reguliere basisschool. Het betreft leerlingen die leerproblemen en/of gedragsproblemen hebben. De kinderen kunnen meerdere hulpvragen tegelijk hebben. Bijvoorbeeld kinderen met ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme, of kinderen die moeite hebben met leren.

Voor wie
Het speciaal basisonderwijs is voor leerlingen met lichte problematiek waarvoor de reguliere basisschool geen ondersteuning kan geven. Het gaat dan om kinderen met opvoedings- en gedragsproblemen en kinderen die veel moeite hebben met leren.

Meer aandacht
Op een speciale basisschool is er meer tijd en aandacht voor uw kind. De groepen zijn kleiner: gemiddeld 15 leerlingen per klas. De klas is daardoor rustiger. Uw kind krijgt meer aandacht van de leerkracht en heeft minder last van prikkels. Bovendien is er binnen de school meer expertise aanwezig. Er zijn speciaal geschoolde medewerkers, zoals een psycholoog, speltherapeut of logopedist.

Het onderwijs
Het speciaal basisonderwijs valt onder de Wet op het primair onderwijs, net als reguliere basisscholen. Dat betekent dat uw kind dezelfde lesstof krijgt aangeboden. Uw kind heeft wel langer de tijd om zich de lesstof eigen te maken. Tot het eind van het schooljaar waarin uw kind 14 jaar wordt mag uw kind op de speciale basisschool blijven. Uw kind kan ook eerder doorstromen als u en de school vinden dat uw kind daar aan toe is. Na de speciale basisschool stromen de meeste kinderen door naar een reguliere middelbare school.

Toelating en terugstromen
Niet ieder kind kan naar een speciale basisschool. Voor toelating is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Gaat het goed met uw kind op het speciaal basisonderwijs? Dan is het soms mogelijk dat uw kind terugstroomt naar het reguliere onderwijs. Ook daarvoor kunt u terecht bij het samenwerkingsverband.

Ik ben op zoek naar een school voor speciaal basisonderwijs. Past De Kei bij mijn kind?

Heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo? In Lelystad zijn twee scholen voor speciaal basisonderwijs. Wij helpen u graag met uw keuze. Kijkt u op onze website bij 'Kennismaken' hoe dit in zijn werk gaat.

Ik wil graag bij jullie werken. Hoe laat ik dat weten?
Wat fijn dat je geïnteresseerd bent! Je vindt onze actuele vacatures, samen met die van onze collega-scholen, hier

Ik heb een klacht. Wat moet ik doen?

Hoewel wij ons best doen om het leerlingen, ouders en andere belanghebbenden tevreden te houden, kan het toch voorkomen dat u het niet eens bent met ons. Heeft dit  betrekking op onze school, probeert u er dan eerst met ons zelf uit te komen. Lukt dit niet en wilt u een formele klacht indienen, volgt u dan de klachtenregeling. Deze vindt u op de website bij 'Over Ons - Belangrijke documenten'. 

Voorbereid op de wereld van morgen