Arno Westerhof
Directeur
Anita Rasker
Intern begeleider
Sandra van den Heuvel
Orthopedagoog
Maartje Blokker
Logopedist
Edo Oosting
Vakleerkracht - Gym
Minal de Leeuw
Administratie
Alice Westra
Leerkrach - Groep 1/2A
Aletta Bos
Leerkracht - Groep 1/2A
Sascha van der Graaf
Leerkracht - Groep 1/2B
Babette de Maat
Leerkracht - Groep 1/2B
Greet Claassen
Leerkracht - Groep 3
Afke Hofstra
Leraarondersteuner - Groep 3
Ria Posthumus
Leerkracht - Groep 4
Mia Hoogeveen
Leraarondersteuner - Groep 4
Anne Werkhoven
Leraarondersteuner - Groep 4
Egberta Wesseling
Leerkracht - Groep 5/6
Rachelle van Manen
Leerkracht - Groep 7
Mabel Latuperissa
Leerkracht - Groep 7
Yordi Martens
Leerkracht - Groep 8
Nienke Wubbels
Leerkracht
Laura van der Poel
Leraarondersteuner
Tamara Rijnbeek
Leraarondersteuner
Ranchi Muller
Onderwijsassistent
Elisabeth Vollebergh
Onderwijsassistent