Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Bijgaand schoolplan is geschreven in de tijd toen SBO de Kei nog SBO de Watergeus heette. Wij verzoeken u bij het lezen van het plan daar rekening mee te houden.