Wat maakt ons 'De Kei'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van De Kei willen we hier graag benoemen: 

  • Buitenonderwijs: De Kei heeft een super mooi schoolplein, zo niet het mooiste schoolplein van Lelystad. Graag maken wij hier gebruik van ook tijdens onze lessen.
  • Pedagogisch tact: Op onze school zijn coaches opgeleid die volgens de visie van Pedagogisch tact zorgen voor een veilig klimaat waar pesten geen kans krijgt.
  • Moestuin en keuken: In onze moestuin leren kinderen van alles over de natuur en waar ons voedsel vandaan komt. Onze tuinopbrengst verwerken we in de keuken tot iets lekkers en gezonds.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. 

Het team

Op de Kei werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij de Kei hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Een fijne leeromgeving